Dijital Basım

Umur Basım Sanayi ve Ticaret - Değişken Verili Baskı Değişken Verili Baskı Hizmetleri departmanı sahip olduğu yazılımın güçlü desteği ile müşterilerine ait gönderilerin tasarımını tümüyle kişiselleştirebileceği gibi, müşterilerden gelen her türlü baskıya hazır veriyi basabilecek kabiliyete sahiptir. Kredi Kartı Ekstreleri, Özel Mektuplar, Bilgilendirme Formları, Transpromo Ürünleri, Defter-i Kebir, Muavin Defteri Dökümleri ve Ciltleme, Yevmiye Defteri, Telekomünikasyon Faturaları basımı yapabilmekte, düşük adetlerdeki poster, fotoğraf, kitap, doküman basımlarında maliyet avantajı sunulabilmekte, ayrıca iç ve dış mekân her türlü malzemeye baskı yapılabilmektedir.

Sunduğumuz Avantajlar:
• Tam entegrasyon (Kişiselleştirme, tasarım, baskı, katlama, zarflama, dağıtım)
• Tam data güvenilirliği
• İsteğe özel kişisel gönderim imkanı
• Word, Excel vb. formatlarda gelen ham değişken veriyi kâğıdın üzerine tasarlayabilme
• Düşük miktarlardaki baskılı taleplere cevap verebilme (Katalog, insert, kılavuz, poster, afiş, iç dokümantasyon vb.)