Öğrencilerimiz, geleceğimizdir...

UMUR olarak; öğrencilerin lise ve üniversitelerden edinmekte oldukları teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatını tanımaları, iş deneyimi kazanmaları ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacı ile lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanaklarında öğrencilerin gelişimine destek verip onları iş hayatına hazırlarken, şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını da belirlemeyi hedefliyoruz.

Lise Stajları

• Lise staj başvuruları ve görüşmeler her yıl Mayıs-Haziran ayları içinde yapılır, stajlar öğrenim dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri arasında hafta içi 3 gün olarak gerçekleştirilir.
• İnsan Kaynakları koordinasyonunda şirket genelinde her yılın Mayıs ayı başında bölümlerin öğrenci sayısı, meslek alanı, ve staj günlerini içeren stajyer ihtiyaçları belirlenerek işbirliği halinde olunan okul müdürlükleri ile paylaşılır.
• Staj duyuruları web sitemizde de yayınlanmakta, başvurular web üzerinden ve şirkete yapılan başvurulardan alınmakta, özgeçmiş üzerinden yapılan ön eleme ve mülakat sonucunda kabul edilmektedirler.
• Staj yapması kesinleşen öğrencilerin okulları tarafından onaylanan meslek eğitim sözleşmeleri eğitim öğretim yılı başlangıç haftası içinde İnsan Kaynakları’ na ulaştırılarak staj süreci başlatılır.
• Stajın ilk haftasında öğrencilere şirket tanıtımı ve uygulamalarını içeren Şirket Oryantasyon programı yapılmaktadır.
• Lise stajyerlemize çalışmalarının karşılığında, çalıştıkları gün sayısına bağlı olarak belirlenen stajyer ücreti ödenmektedir. Bunun yanı sıra şirketimiz personeli için söz konusu olan yemek ve ulaşım imkanlarından faydalanmaktadırlar.  

Üniversite Stajları

• Üniversite staj başvuruları ve görüşmeler her yıl Nisan-Mayıs ayları içinde yapılır, stajlar Haziran-Temmuz-Ağustos olmak üzere 3 farklı dönemde hafta içi 5 gün olarak gerçekleştirilir.
• Staj süreleri stajın zorunlu olup olmamasına ve departman fonksiyonlarına göre değişebilmektedir ancak ortalama staj süremiz bir ay ile sınırlandırılmıştır.
• Yaz stajında öncelik staj zorunluluğu olan öğrencilere verilmekte, ön lisans için 1. veya 2. sınıf, lisans için 3. veya 4. sınıf öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmektedir.
• Staj duyuruları web sitemizde de yayınlanmakta, başvurular web üzerinden ve şirkete yapılan başvurulardan alınmakta, özgeçmiş üzerinden yapılan ön eleme ve mülakat sonucunda kabul edilmektedirler.
• Staj yapması kesinleşen öğrencilerin okulları tarafından onaylanan sözleşmeleri staj başlangıç haftası içinde İnsan Kaynakları’ na ulaştırılarak staj süreci başlatılır.
• Üniversite stajyerlemiz şirketimiz personeli için söz konusu olan yemek ve ulaşım imkanlarından faydalanmaktadırlar.

Stajyer Seçim Kriterleri

• Stajyer kontenjanları ve öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirket iş süreçleri ile yakından ilgili olması. (Matbaa, Basım-Yayın, Grafik, Üretim, Mühendislik, Kalite, Bilişim Teknolojileri gibi teknik alanlar ile Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finans bölümleri öncelikle tercih ettiğimiz alanlardır.)
• Öğrencinin okul başarısı, başvurduğu bölümle ilgili bilgi sahibi olması ve kariyerlerini bu alanda ilerletme isteği.
• Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluğu.